3

Akcja Rekrutacja Python 28

Zadanie Mamy taką oto listę: lista = [1 ,2, 0, 0, 5, 0, 1] Naszym zadaniem jest sprawienie by wszystkie zera znalazły się po prawej stronie. Zatem nasza lista będzie wyglądać tak: lista = [1 ,2, 5, 1, 0, 0, 0] Zanim zaczniemy Zanim skoczymy w wir rozwiązań warto by zastanowić się nad jedną sprawą.…

Akcja Rekrutacja Python 27

Zabawy z sortowaniem Raz na jakiś czas przydałoby się nam coś posortować. Jak wiadomo rodzajów sortowania jest wiele jednak nie o tym będzie ten wpis. My skupimy się raczej na dobrym wykorzystaniu tego co Python nam daje. Jest spora szansa, że mechanizmy wbudowane w język załatwią 80% twoich problemów. Moim zdaniem najlepiej uczyć się poprzez…

Akcja Rekrutacja Python 26

Prawda czy fałsz ? Python jako optymistycznie nastawiony do życia gad większość rzeczy ocenia pozytywnie. Zatem łatwiej sprawdzić co w Pythonie przyjmuje wartość logiczną ”False”, a cała resztę można taktować jako ”True”. Wydaje się proste. Pobawmy się zatem w zgadywanki „prawda czy fałsz”.   Lista składana 'prawda’ if [x for x in range(10) if x…

Akcja Rekrutacja Python 25

Zadanie Napisz funkcję sprawdzającą, czy elementy krotki pierwszej znajdują się w krotce drugiej. krotka1 = (3, 4, 5) krotka2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Wbrew pozorom zadanie to wcale nie jest tak banalne jak to wygląda. Dodatkowo z uwagi na cały wachlarz możliwości w jaki można podjeść do tego problemu…

Akcja Rekrutacja Python 24

Zadanie Bazując na podanej sentencji stwórz nową w której każdy wyraz będzie miał naprzemiennie wielką i mała literę. Czyli przykładowy tekst: Jeśli człowiek da z siebie wszystko, to co mu jeszcze zostanie? Zostanie zamieniony na: JeŚlI CzŁoWiEk dA Z SiEbIe wSzYsTkO, tO Co mU JeSzCzE ZoStAnIe? Rozwiązanie Range i slice tekst = 'Jeśli człowiek da…

Akcja Rekrutacja Python 23

Napisz funkcję sprawdzającą, czy dane jako parametr słowo to palindrom. Zatem funkcja powinna wyglądać następująco: def is_palnidrom(word): „””Funkcja sprawdza czy podany wyraz jest palindromem Arguments: word {str} — sprawdzane słowo Returns: bool — True jeśli słowo jest palindromem. W innym wpadku False „”” pass Co to ten palindrom? No to szybkie przypomnienie. Jeśli dany wyraz…

8 pythonowych modułów których znać musisz

Moc Pythona tkwi w jego modułach. Programowanie przy użyciu języków wysokiego poziomu często sprowadza się do użyciu gotowych rozwiązań. To bardzo dobrze. Nie tracimy czasu na ponowne wynajdywanie koła i możemy skupić się na rzeczywistym zadaniu. Python idealnie wpisuje się w takie podejście. Niestety implikuje to inny problem. Trzeba wiedzieć którego modułu użyć. Tu czasami…

Akcja Rekrutacja Python 22

Zadanie Dopisz kod zwracający piąty element z zadanej kolekcji. lista = [1, 2, 3, 4, 5] def funkcja(kolekcja): „”” napisz kod zwracajacy piąty element kolekcji „”” piaty_element = funkcja(x * 2 for x in lista) print(f’piaty element to {piaty_element}’) Podejście pierwsze Na pierwszy rzut oka problem wydaje się banalny. Czemu by nie wyświetlić po prostu…

Akcja Rekrutacja Python 20

Pytania na dziś Czy poniższy kod zadziała ? Jakiego typu będzie zmienna przekazana do funkcji ? def nasza_funkcja(zmienna): print(type(zmienna)) lista = [’jeden’, 'dwa’, 'trzy’] nasza_funkcja(x * 2 for x in lista) Zadziała, czy nie zadziała? Oczywiście, że zadziała. Jeśli myślałeś inaczej pewnie zgubił cię pomysł mnożenia zmiennych zwierających tekst. Python nie ma z tym problemu.…