Szkoły Programowania

Szkoły programowania zagościły na dobre na rynku edukacyjnym. Spotykam się często z informacją, że w Polsce brakuje około 50 tys. programistów. Misją szkół programowania jest wypełnienie luki powstałej na rynku pracy (mamy bowiem do czynienia z tzw. rynkiem pracownika). Szkoły programowania są atrakcyjną opcją dla osób, które do tej pory z branżą IT miały niewiele…