Akcja Rekrutacja Python 12

Dzisiaj pytanie bardziej opisowe, chociaż będą też przykłady. Co to jest nazwana tupla (ang. named tuple) i czym się różni od zwykłej tupli ? Kiedy należy ją użyć i jakie problemy rozwiązuje ? Czemu używamy tupli Tuple zaraz po listach są chyba najczęściej używanymi strukturami danych w Pythonie. Ja trzymam się zasady: zawsze jeśli tylko…

Akcja Rekrutacja Python 1

Zadanie Napisz funkcję tail pobierającą N parametrów z końca listy. Lista jest podana do funkcji jako parametr. Nagłówek naszej funkcji będzie wyglądał następująco. def tail(n, lista): pass Jak to ma działać Funkcja tail na pewno jest znana użytkownikom Linuxa. Służy ona do wyświetlania N ostatnich linii z podanego jako parametr pliku. Nasza funkcja ma robić…