Akcja Rekrutacja Python 9

Zadanie Napisz funkcję def transform(matrix), która przekształci naszą macierz matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] w listę składającą się z jej połączonych kolumn [1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9]. Nasza macierz Nasza macierz to tak naprawdę tablica dwuwymiarowa. W Pythonie taką strukturę tworzy się jako listę list. Oto jak wygląda nasz matrix i jak indeksy…