Akcja Rekrutacja Python 1

Zadanie Napisz funkcję tail pobierającą N parametrów z końca listy. Lista jest podana do funkcji jako parametr. Nagłówek naszej funkcji będzie wyglądał następująco. def tail(n, lista): pass Jak to ma działać Funkcja tail na pewno jest znana użytkownikom Linuxa. Służy ona do wyświetlania N ostatnich linii z podanego jako parametr pliku. Nasza funkcja ma robić…