Pytanie

Jaki output będzie miała poniższa funkcja foo:

struct S
{
    int val{};
};

auto foo(S & s1, S & s2)
{
    s1.val = 42;
    s2.val = 7;

    return s1.val + s2.val; 
}

Rozwiązanie

Na początku zaznaczę tylko, że będziemy korzystać … Czytaj więcej