Pytanie

W jaki sposób porównasz dwa następujące kontenery (typu std::vector) ?

#include <vector>
#include <string>

int main()
{
  std::vector<std::string> names1 = { "Bjarne",
                    "Scott",
                    "Herb",
                    "Andre",
                    "Rafal" };

  std::vector<char const *> names2 = { "Bjarne",
                     "Scott",
                     "Herb",
                     "Andre" };

  
Czytaj więcej