Akcja Rekrutacja Python 28

Zadanie Mamy taką oto listę: lista = [1 ,2, 0, 0, 5, 0, 1] Naszym zadaniem jest sprawienie by wszystkie zera znalazły się po prawej stronie. Zatem nasza lista będzie wyglądać tak: lista = [1 ,2, 5, 1, 0, 0, 0] Zanim zaczniemy Zanim skoczymy w wir rozwiązań warto by zastanowić się nad jedną sprawą.…