Zadanie

Przedstawiony kod źródłowy nie kompiluje się. Wyjaśnij dlaczego i przedstaw rozwiązanie.

#include <iostream>
#include <string>
#include <map>

void foo(std::map<int, std::string> const & m)
{
   // ...
   std::cout << "name: " << m[4] << '\n';
   // ...
}

int main()
{
   
Czytaj więcej