Zadanie

Znajdź i usuń błąd w następującym fragmencie kodu źródłowego:

#include <cstdio>
#include <string>

#define MAX_LEN 512

int main()
{
  std::string imageFileName = "/image/file/name";
  
  // ...
  
  if (int len = imageFileName.size() >= MAX_LEN)
  {
   printf("File path %s is too long (max len: %d): 
Czytaj więcej