Akcja Rekrutacja Python 24

Zadanie Bazując na podanej sentencji stwórz nową w której każdy wyraz będzie miał naprzemiennie wielką i mała literę. Czyli przykładowy tekst: Jeśli człowiek da z siebie wszystko, to co mu jeszcze zostanie? Zostanie zamieniony na: JeŚlI CzŁoWiEk dA Z SiEbIe wSzYsTkO, tO Co mU JeSzCzE ZoStAnIe? Rozwiązanie Range i slice tekst = 'Jeśli człowiek da…