Akcja Rekrutacja Python 23

Napisz funkcję sprawdzającą, czy dane jako parametr słowo to palindrom. Zatem funkcja powinna wyglądać następująco: def is_palnidrom(word): „””Funkcja sprawdza czy podany wyraz jest palindromem Arguments: word {str} — sprawdzane słowo Returns: bool — True jeśli słowo jest palindromem. W innym wpadku False „”” pass Co to ten palindrom? No to szybkie przypomnienie. Jeśli dany wyraz…