Lista Inicjalizacyjna Składowych 2/2

W pierwszej części tego artykułu przedstawiłem podstawowe informacje dotyczące list inicjalizacyjnych składowych (ang. member initializer list). Są one wspólne dla wszystkich standardów języka C++, a więc także przed standardem C++11. W drugiej części omówię pewne cechy języka C++ związane z tematem list inicjalizacyjnych, które pojawiły się wraz z nowszymi standardami (poczynając od standardu C++11). Inicjalizacja…