Lista Inicjalizacyjna Składowych 1/2

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów dotyczących listy inicjalizacyjej składowych (ang. member initializer list), przedstawiając przy tym problemy, jakie mogą wystąpić podczas ich implementacji. Nazwy tej listy nie należy mylić z nazwą typu std::initializer_list, który pojawił się w standardzie C++11, przy czym w dalszej części artykułu będę stosował jej skróconą (powszechną) nazwę, czyli ”lista…