Akcja Rekrutacja Python 20

Pytania na dziś Czy poniższy kod zadziała ? Jakiego typu będzie zmienna przekazana do funkcji ? def nasza_funkcja(zmienna): print(type(zmienna)) lista = [’jeden’, 'dwa’, 'trzy’] nasza_funkcja(x * 2 for x in lista) Zadziała, czy nie zadziała? Oczywiście, że zadziała. Jeśli myślałeś inaczej pewnie zgubił cię pomysł mnożenia zmiennych zwierających tekst. Python nie ma z tym problemu.…