Akcja Rekrutacja Python 24

Zadanie Bazując na podanej sentencji stwórz nową w której każdy wyraz będzie miał naprzemiennie wielką i mała literę. Czyli przykładowy tekst: Jeśli człowiek da z siebie wszystko, to co mu jeszcze zostanie? Zostanie zamieniony na: JeŚlI CzŁoWiEk dA Z SiEbIe wSzYsTkO, tO Co mU JeSzCzE ZoStAnIe? Rozwiązanie Range i slice tekst = 'Jeśli człowiek da…

Akcja Rekrutacja Python 23

Napisz funkcję sprawdzającą, czy dane jako parametr słowo to palindrom. Zatem funkcja powinna wyglądać następująco: def is_palnidrom(word): „””Funkcja sprawdza czy podany wyraz jest palindromem Arguments: word {str} — sprawdzane słowo Returns: bool — True jeśli słowo jest palindromem. W innym wpadku False „”” pass Co to ten palindrom? No to szybkie przypomnienie. Jeśli dany wyraz…

Lista Inicjalizacyjna Składowych 2/2

W pierwszej części tego artykułu przedstawiłem podstawowe informacje dotyczące list inicjalizacyjnych składowych (ang. member initializer list). Są one wspólne dla wszystkich standardów języka C++, a więc także przed standardem C++11. W drugiej części omówię pewne cechy języka C++ związane z tematem list inicjalizacyjnych, które pojawiły się wraz z nowszymi standardami (poczynając od standardu C++11). Inicjalizacja…

8 pythonowych modułów których znać musisz

Moc Pythona tkwi w jego modułach. Programowanie przy użyciu języków wysokiego poziomu często sprowadza się do użyciu gotowych rozwiązań. To bardzo dobrze. Nie tracimy czasu na ponowne wynajdywanie koła i możemy skupić się na rzeczywistym zadaniu. Python idealnie wpisuje się w takie podejście. Niestety implikuje to inny problem. Trzeba wiedzieć którego modułu użyć. Tu czasami…

Akcja Rekrutacja Python 22

Zadanie Dopisz kod zwracający piąty element z zadanej kolekcji. lista = [1, 2, 3, 4, 5] def funkcja(kolekcja): „”” napisz kod zwracajacy piąty element kolekcji „”” piaty_element = funkcja(x * 2 for x in lista) print(f’piaty element to {piaty_element}’) Podejście pierwsze Na pierwszy rzut oka problem wydaje się banalny. Czemu by nie wyświetlić po prostu…

Lista Inicjalizacyjna Składowych 1/2

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów dotyczących listy inicjalizacyjej składowych (ang. member initializer list), przedstawiając przy tym problemy, jakie mogą wystąpić podczas ich implementacji. Nazwy tej listy nie należy mylić z nazwą typu std::initializer_list, który pojawił się w standardzie C++11, przy czym w dalszej części artykułu będę stosował jej skróconą (powszechną) nazwę, czyli ”lista…

Akcja Rekrutacja Python 20

Pytania na dziś Czy poniższy kod zadziała ? Jakiego typu będzie zmienna przekazana do funkcji ? def nasza_funkcja(zmienna): print(type(zmienna)) lista = [’jeden’, 'dwa’, 'trzy’] nasza_funkcja(x * 2 for x in lista) Zadziała, czy nie zadziała? Oczywiście, że zadziała. Jeśli myślałeś inaczej pewnie zgubił cię pomysł mnożenia zmiennych zwierających tekst. Python nie ma z tym problemu.…